Sukupuolikysymys on tänä vuonna ilmestynyt tietokirja, joka katsoo sukupuolta todella monelta kantilta. Siinä tutustututaan eri tapoihin selittää sukupuolta esimerkiksi biologian, kulttuurisen tai sosiaalisen prosessin kautta tai institutionaalisesta näkökulmasta. Kirjassa katsotaan myös sukupolen merkitystä arjessa, esimerkiksi lasten kasvatuksessa, perheväkivallan tai työn kannalta sekä lopuksi politiikassa.

Takakannen perusteella oletin kirjan olevan yleistajuisempi, kuin se on. Kirjalla on eri kirjoittajia, joten kappaleiden tyyli ja yleistajuisuus vaihtelevat, mutta välillä teksti on kaltaiselleni lukijalle aika haastavaa. Esimerkiksi otsikon [Sukupuoli]tapaisuuksiin kiinittyvät merkitykset alta löytyy lause: "Ajatus subjektiuden diskursiivisesta rakentumisesta tulee poststruktuliatisesta ajattelusta, ja se viittaa sekä ruumiillisen subjektin liikkumiseen ajassa ja tilassa että liikkumiseen eri diskurssien ja niiden tarjoamien subjektipositioiden välillä." (s.88-89), joka minun piti lukea useampaan kertaan.

Uusiakin ajatuksia kirjasta silti sain. En ollut esimerkiksi tietoinen anisogamiasta biologisena sukupuolen määreenä. Eli sukusolun koko määrittää sukupuolen, pienempi sukusolu kuuluu urokselle, suurempi naaraalle. En myöskään tiennyt, että perheväkiuvalta on niin sukupuolistunutta etenkin Suomessa. Suomi oli EU:n sisällä tehdyssä naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä koskeavassa tutkimuksessa toisena. Tässä linkki sen tutkimuksen tuloksiin:

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report

Suomeksikin tuolta löytyy raportti. Tässä linkki THL:njuttuun sukupuolistuneesta väkivallasta. Sieltä löytyy myös lisäluettavaa, jos aihe kiinnostaa.

https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/sukupuolistunut-vakivalta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys-suomessa

Kirja keskittyy Suomen oloihin, ja ennen kaikkea naisten kokemiin ongelmiin. Miesten ja muiden sukupuolien ongelmia sivutaan kyllä, mutta selvästi vähemmän. Näkökulmia asiaan on kiitettävän monta kuitenkin. Kirja on hiukan raskas lukea, ja voisi olla parhaillaan aiheen oppikirjana.

 

 

 

Oppikirjaksi